Hotarari CA 2017-2018

In jos

Hotarari CA 2017-2018

Mesaj Scris de corector la data de Sam Oct 07, 2017 10:15 pm

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR   JUDEŢEAN  BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALA  „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI
Str. Armoniei, nr.4, tel./fax. 0234 311300, cod 601136
e-mail: scoalageorgecalinescu@yahoo.com

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 05.09.2017

Hotărârea  Nr. 1 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă plata cu ora pentru 0,25 normă bibliotecar in anul școlar 2017-2018 dnei Teslaru Zenovia  anexa nr.2388/31.08.2017 .
Hotărârea  Nr. 2 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă plata cu ora /cumul doamnelor educatoare Ardeleanu Genovia, Munteanu Angela și Nechita Aurica conform  anexelor nr.2432,2431,2430/01.09.2017.
Hotărârea  Nr. 3 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă plata cu ora titularilor unității conform anexelor.
Hotărârea  Nr. 4 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă execuția bugetară conform anexelor anexa 1 buget local și anexa 2 buget autofinanțat.
Hotărârea  Nr. 5 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă plata cu ora pentru prof. Hahuie Valentin 6 ore educație fizică, acord de principiu dnei Gherasim Elena pentru plata cu ora pe postul dnei Lazăr Luța și cererea dnei Jitcovici Aurora anexa nr. 2493/05.09.2017 pentru post învățător cod 1062.
Hotărârea  Nr. 6 din 05.09.2017
Consiliul de administrație nu își asumă angajarea ajutorului de educator și nici nu are nici o atribuție în activitatea desfășurată.
Hotărârea  Nr. 7 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă modificare buget la cheltuieli de personal cu suma 20000 lei luați din trimestrul III și duși în semestrul IV.
Hotărârea  Nr. 8 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă transfer de elevi anexa nr.2474/04.09.2017.
Hotărârea  Nr. 9 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă concediu fără plată dnei Lazăr Luța și vacantează postul pentru anul școlar 2017-2018 la Grădinița Nr.11 structură a școlii.
Hotărârea  Nr. 10 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă bugetul republican la art.bugetar 200601 – deplasări a sumei 296 lei – 8 ordine de deplasare la examene naționale.
Hotărârea  Nr. 11 din 05.09.2017
Consiliul de administrație aprobă constituirea colectivelor de preșcolari și școlari anexa nr.2151/5.09.2017.

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 20.09.2017

Hotărârea  Nr. 1 din 20.09.2017
Consiliul de administrație validează fișa de autoevaluare și acordă calificativele anuale pentru anul școlar 2016-2017 pentru personalul didactic si didactic auxiliar anexele nr.2784/20.09.2017 și 2710/15.09.2017.
Hotărârea  Nr. 2 din 20.09.2017
Consiliul de administrație aprobă transferul elevilor anexa nr.2781/20.09.2017.
Hotărârea  Nr. 3 din 20.09.2017
Consiliul de administrație aprobă decontare navetă anexa 2728/18.09.2017.
Hotărârea  Nr. 4 din 20.09.2017
Consiliul de administrație nu aprobă programul Step by Step la GPP Nr.5 pentru că în protocolul dintre GPP Nr.5 și Ministerul Educației Naționale nu apare numele școlii.
Hotărârea  Nr. 5 din 20.09.2017
Consiliul de administrație aprobă referat de necesitate anexa nr. 2728/18.09.2017.
Hotărârea  Nr. 6 din 20.09.2017
Consiliul de administrație aprobă cererea dlui prof.Emil Palade  anexa nr.2546/05.09.2017 de a beneficia de un spațiu în corpul B până la ora 19 și să respecte programul școlii.
Hotărârea  Nr. 7 din 20.09.2017
Consiliul de administrație aprobă spațiu pentru desfășurarea activității sportive cu elevii de vârstă 5-10 ani Asociația Sportul Onești pentru 3 ore /săptămână la suma de 370 lei /lună venituri anexa nr.2571/19.09.2017.
Hotărârea  Nr. 8 din 20.09.2017
Consiliul de administrație reziliază contractul cu SC. Ilios Holding SRL Onești.
Hotărârea  Nr. 9 din 20.09.2017
Consiliul de administrație aprobă comisiile de lucru la nivelul școlii, an școlar 2017-2018 anexa nr.2501/04.09.2017 .
Hotărârea  Nr. 10 din 20.09.2017
Consiliul de administrație aprobă tabelul nominal cu responsabilii catedrelor și comisiilor în anul 2017-2018 anexa nr.2785/20.09.2017.
Hotărârea  Nr. 11 din 20.09.2017
Consiliul de administrație aprobă cererea dnei Blănaru Maria salariată la GPP Nr.5, structură a școlii , de pensionare anticipată parțial începând cu 01.10.2017 anexa nr.2788/20.09.2017.

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 5.10.2017

Hotărârea  Nr. 1 din 5.10.2017
Consiliul de administrație validează concursul de îngrijitor iar în urma referatului întocmit de administrator Bocea Adrian, care solicită întregirea postului de îngrijitor cu ½  post pentru a face față solicitărilor grădiniței, consiliul de administrație este de acord cu încheierea contractului de muncă pe perioadă nedeterminată pentru 2 posturi îngrijitor la GPP.Nr.5 structură a școlii.
Hotărârea  Nr. 2 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă cererea de concediu fără plată dnei Tudor Tatiana în perioada 2-31.10.2017 anexa nr.3004/25.09.2017.
Hotărârea  Nr. 3 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă ca dna Gherasim Elena, educator pensionar să suplinească la grupa dnei Tudor Tatiana în care aceasta este în concediu fără plată  anexa nr.3102/02.10.2017.
Hotărârea  Nr. 4 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă Raportul de activitate al SSM în anul 2016-2017 anexa nr.3137/04.10.2017.
Hotărârea  Nr. 5 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă Planul de măsuri pentru asigurarea securității și sănătății în muncă în anul școlar 2017-2018 anexa nr.3001/4.10.2017.
Hotărârea  Nr. 6 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă tematica pentru efectuarea instruirii introductiv generale anexa nr.3000/04.10.2017.
Hotărârea  Nr. 7 din 5.10.2017
Consiliul de administrație nu aprobă cererea de transfer intern a elevului Cimpoia din motive de disciplină și aprobă transferul elevului Hadaragă anexei nr.3135/4.10.2017.
Hotărârea  Nr. 8 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă decontarea navetei și a ordinelor de deplasare anexa nr.3132/4.10.2017.
Hotărârea  Nr. 9 din 5.10.2017
Consiliul de administrație solicită un răspuns oficial al ISJ Bacău, în urma solicitării dnei Camelia Tenie anexa nr.3031/21.9.2017.
Hotărârea  Nr. 10 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă strategia de evaluare internă anexa nr.3115/3.10.2017.
Hotărârea  Nr. 11 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă Raportul RAEI anexa nr.3116/3.10.2017.
Hotărârea  Nr. 12 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă rectificarea bugetară anexa nr.3049/28.9.2017.  
Hotărârea  Nr. 13 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă taxa de hrana de 7 lei la GPP.Nr.5 anexa nr.3138/4.10.2017  
Hotărârea  Nr. 14 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă Raportul asupra calității învățământului în anul școlar 2016-2017.  
Hotărârea  Nr. 15 din 5.10.2017
Consiliul de administrație aprobă drepturile salariale de la 1 septembrie 2017 conform anexelor.  

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 23.10.2017
Hotărârea Nr. 1 din 23.10.2017
Consiliul de administrație validează cererea dnei educator Grozescu Petronela pentru preinspecția necesară înscrierii la grad didactic I sesiunea 2021.
Hotărârea Nr. 2 din 23.10.2017
Consiliul de administrație aprobă acordarea indemnizației de conducere cu 01.11.2017 dnei. Teslaru Zenovia anexa nr.3328/20.10.2017.
Hotărârea Nr. 3 din 23.10.2017
Consiliul de administrație aprobă referat plata cu ora pe Concedii Medicale anexa nr.3303/20.10.2017.
Hotărârea Nr. 4 din 23.10.2017
Consiliul de administrație aprobă transfer elevi anexa nr.3304/20.10.2017.
Hotărârea Nr. 5 din 23.10.2017
Consiliul de administrație aprobă plata concediilor de odihnă cadre didactice în anul școlar 2017-2018 anexa nr.3200/11.10.2017.
Hotărârea Nr. 6 din 23.10.2017
Consiliul de administrație aprobă planificarea acordare plata cu ora/nr. de săptămâni în anul școlar 2017-2018 anexa nr.3200/11.10.2017.
Hotărârea Nr. 7 din 23.10.2017
Consiliul de administrație aprobă:
- Situația financiară și execuția bugetară pe TRIM III2017
- Bugetul autofinanțat execuția la 30.09.2017.
- Bugetul de stat.

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 21.11.2017
Hotărârea Nr. 1 din 21.11.2017
Consiliul de administrație aprobă comisia de promovare în funcția de secretar șef unitate școlară a dnei. Teslaru Zenovia, secretar I S,anexa nr.3307/20.10.2017 și 3452/01.11.2017
- Prof. Bălan Lăcrămioara
- Adm. Stoica Georgeta
- Secretar șef Anchidin Mihaela de la Școala Gimnazială Nr.1
- Președinte director Zaharia Maria.
Comisia de contestații
- Dir. adj. prof. Rusu Ioana
- Prof. Dănilă Cornelia
- Adm. Bocea Adrian
- Secretar Stoica Georgeta
Hotărârea Nr. 2 din 21.11.2017
Consiliul de administrație aprobă reactualizarea analizei de risc la securitate fizică și planul sistemului de alarmare pentru școală corp A și B , GPP.Nr.5 anexa nr.3544/13.11.2017.
Hotărârea Nr. 3 din 21.11.2017
Consiliul de administrație aprobă decontarea navetei și deplasărilor în interes de serviciu pentru luna octombrie 2017 anexa nr.3541/13.11.2017.

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 05.12.2017
Hotărârea Nr. 1 din 05.12.2017
Consiliul de administrație aprobă fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 anexa nr.3695/05.12.2017
Hotărârea Nr. 2 din 05.12.2017
Consiliul de administrație aprobă avizarea documentelor manageriale:
- Plan managerial director anexa nr.2918/22.07.2017
- Plan operațional director anexa nr.2919/22.07.2017
- Grafic unic de monitorizare și control anexa nr.2920/22.07.2017
- Organigrama anexa nr.2921/22.07.2017
- Schema orară anexa nr.2922/22.07.2017
- Orar anexa nr.2923/22.07.2017
- Grafic profesori de serviciu anexa nr.2924/22.07.2017


Hotărâri ale Consiliului de administrație din 14.12.2017
Hotărârea Nr. 1 din 14.12.2017
Consiliul de administrație validează în unanimitate de voturi rezultatele examenului din 24.11.2017 și pe dna. Teslaru Zenovia în funcția de secretar șef.
Hotărârea Nr. 2 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă în unanimitate de voturi trecerea dnei. Aliman Iuliana pe secretar începând cu 1 ianuarie 2018. Consiliul de administrație aprobă în unanimitate de voturi trecerea dnei. Teslaru Zenovia pe funcția de secretar șef începând cu 1 ianuarie 2018.
Hotărârea Nr. 3 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă decontarea navetei anexa nr.3748/12.12.2017.
Hotărârea Nr. 4 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă transferul elevilor anexa nr.3765/12.12.2017.
Hotărârea Nr. 5 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă referatul plata cu ora pe concedii medicale anexele nr.3632/24.11.2017 și 3773/13.12.2017.
Hotărârea Nr. 6 din 14.12.2017
Consiliul de administrație este de acord cu aprobarea pozitivă a bugetului de cheltuieli anexa 1.
Hotărârea Nr. 7 din 14.12.2017
Consiliul de administrație este de acord cu aprobarea negativă a bugetului de cheltuieli pe 2017 anexa 2.
Hotărârea Nr. 8 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă modificarea negativă a bugetului de cheltuieli pe 2017 anexa 3.
Hotărârea Nr. 9 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă efectuarea lucrării de proiectare și instalare a sistemului de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu pentru corp A școală.
Hotărârea Nr. 10 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă achiziționarea de materiale cu caracter didactic conform referatelor depuse de cadrele didactice pe catedre.
Hotărârea Nr. 11 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă efectuarea lucrări sistem de supraveghere video la GPP.NR.5 și școală Corp B și reabilitare sistem școală Corp A.
Hotărârea Nr. 12 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă plata ajutoare sociale 6 copii CES pentru octombrie, noiembrie și decembrie 2017.
Hotărârea Nr. 13 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă achiziționare cartușe XEROX.

Hotărârea Nr. 14 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă dotare cabinet informatică cu 24 laptopuri și a unui monitor pentru serverul existent.
Hotărârea Nr. 15 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă Strategia Anticorupție.
Hotărârea Nr. 16 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă modificările ROI.
Hotărârea Nr. 17 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă cererea dnei. Aliman Iuliana de încheiere a contractului individual de muncă pentru perioada 25 decembrie-30 iunie 2018 pe perioadă determinată anexa nr.3730/7.12.2017.
Hotărârea Nr. 18 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă cererea dnei. contabil Dumitru Maria de încheiere a contractului individual de muncă pe perioadă determinată între 01.02.2018-01.02.2019 anexa nr.3732/7.12.2017.
Hotărârea Nr. 19 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă continuarea activității la cumul, după primirea deciziei de pensionare la limită de vârstă pentru un an dnei. Toader Maria muncitor lucrător la GPP.Nr.5.
Hotărârea Nr. 20 din 14.12.2017
Consiliul de administrație aprobă:
- Protocol cu Protoeria Onești anexa nr.3299/19.10.2017
- Consiliul de Administrație nu își asumă funcționarea Programului Step by Step la GPP.Nr.5 .

Hotărârea Nr. 1 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă procedura CDȘ.
Hotărârea Nr. 2 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă sigla nouă.
Hotărârea Nr. 3 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă decontarea navetei pe luna decembrie anexa nr.3855/21.12.2017.
Hotărârea Nr. 4 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă achiziționarea materialului didactic învățământ preșcolar anexa nr.3736/08.12.2017.
Hotărârea Nr. 5 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă derularea contractului prestări servicii informatice în anul 2018 cu Logic For SRL conform contract 119/15.12.2017.
Hotărârea Nr. 6 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă referatul pentru achiziționare multifuncțională pentru desfășurare EN conform referat nr.3793/15.12.2017 .
Hotărârea Nr. 7 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă referatul pentru achiziționare cartușe XEROX anexa nr.3813/19.12.2017 .
Hotărârea Nr. 8 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă achiziționarea de alimente pentru activitatea Obiceiuri și tradiții de Crăciun în baza contractului de sponsorizare în sumă de 1000lei.
Hotărârea Nr. 9 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă achiziții materiale și bunuri cu caracter didactic anexa nr.3728/07.12.2017.
Hotărârea Nr. 10 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă încetarea contractului individual de muncă dnei. Blănaru Maria anexa nr.3665/29.11.2017.
Hotărârea Nr. 11 din 21.12.2017
Consiliul de administrație aprobă rectificarea bugetară pozitivă

Director,
Prof .Zaharia Maria

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum